5.SRPNA 2017   Start : 12.00 hodin          
      ulice Rudolfa Vaška          
      120,6 km            
      Cíl : 15.10 - 15.20 hodin          
      BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM ulice Rudolfa Vaška          
                                 
 
Trať:
nájezd na okruh
Bystřice nad Pernštejnem (ul.Rudolfa Vaška – ul.Zahradní – ul.Rácová)
4x okruh
Bystřice nad Pernštejnem - Domanín – Bohuňov - Lísek - Míchov – Jimramovské Pavlovice – Jimramov – Strachujov – Unčín – Dalečín – Písečné – Bystřice nad Pernštejnem  
dojezd do cíle

Bystřice nad Pernštejnem (ul.Rácová – ul.Zahradní – ul.Rudolfa Vaška)

Vrchařská prémie v 1.,2.,3.,4. okruhu ve stoupání do obce Písečné.